Mathau o Ystafelloedd

Dyma restr o'r 319 math o ystafell sydd ar gael yn PDC. Er mwyn eich helpu i bori drwy'r rhestr, rydyn ni wedi'u grwpio fesul swyddogaeth. Dewiswch fath o ystafell i ddangos yr holl ystafelloedd o'r math yma ar ein campysau.

Enw'r math o ystafell
Addysgu Cyffredinol ac Astudio
Ardal Dysgu Trawsffurfio
Darlithfa
Ffug Lys Barn
Labordy
Labordy Cyfrifiadurol
Labordy Cyfrifiadurol Mynediad Agored
Labordy Roboteg
Ystafell Addysgu
Ystafell Addysgu Cydweithredol
Ystafell Astudio'n Dawel
Ystafell Astudio i Fyfyrwyr
Ystafell Drafod
Ystafell Gwaith Myfyrwyr
Ystafell Gweld Cyfryngau
Ystafell Hydra Minerva
Ystafell Prosiect
Ystafell Reoli Hydra Minerva
Ystafell Seminar
Ystafell Ymchwil Hydra Minerva
Adwerthu
Golchdy
Salon
Siop
Amrywiol
Oriel Gelf
Ystafell Dân i'r Anabl
Ystafell Loceri
Animeiddio, Graffeg Symudol ac Effeithiau Gweledol
Fferm Rendro
Stiwdio Animeiddio
Stiwdio Animeiddio ac Effeithiau Gweledol
Stiwdio Animeiddio Cyfrifiadurol
Stiwdio Cipio Sgrin Werdd
Stiwdio Cipio Stop Symud
Stiwdio Graffeg Symudol ac Effeithiau Gweledol
Ystafell Cipio Symudiadau
Ystafell Creu Modelau Animeiddio
Ardaloedd Cymdeithasol
Ardal Dysgu Cymdeithasol
Ardal Gymdeithasu
Bar Undeb y Myfyrwyr
Clwb Nos Undeb y Myfyrwyr
Lolfa Undeb y Myfyrwyr
Teras
Ystafell Staff
Ystafell Ymgynnull
Arlwyo
Ardal Fwyta
Ardal Paned i Staff
Ardal Peiriannau Gwerthu
Bar
Bwyty
Caffi
Cegin
Loceri Dynion Arlwyo
Loceri Merched Arlwyo
Neuadd Fwyd
Seler
Storfa'r Gegin
Ystafell Boteli
Ystafell Golchi Llestri
Ystafell Lletygarwch
Celfyddydau Perfformio
Cwpwrdd Dillad
Gweithdy Gwneud
Stiwdio Celfyddydau Perfformio
Stiwdio Ddawns
Stiwdio Dylunio Setiau Ffilm a Theledu
Stiwdio Recordio
Stiwdio Ymarfer Dramâu
Stiwdio Ymarfer Theatr
Theatr/Sinema
Ystafell Casglu a Dychwelyd Offer Cerdd
Ystafell Cerddoriaeth Fyw
Ystafell Rheoli Perfformio/Recordio
Ystafell Wisgo
Ystafell Ymarfer
Ystafell Ymarfer/Cerddoriaeth Fyw
Chwaraeon a Newid Cyfleusterau
Ardal Wahanu'r Ystafell Newid
Campfa
Cawodydd Neillryw
Cwrt Sboncen
Maes Chwarae 4G Artiffisial
Neuadd Chwaraeon
Oriel Gwylio
Sawna
Ystafell Codi Pwysau
Ystafell Cryfhau a Chyflyru
Ystafell Dadansoddi Nodiant
Ystafell Driniaeth
Ystafell Fwyta
Ystafell Gawod
Ystafell Gawod i'r Anabl
Ystafell Gawod Merched
Ystafell Gawod Merched
Ystafell Gyflyru
Ystafell Newid
Ystafell Newid Chwaraeon Swyddogol
Ystafell Newid Dynion
Ystafell Newid i'r Anabl
Ystafell Newid Merched
Ystafell Newid Staff Academaidd
Ystafell Newid Staff Benywaidd
Ystafell Newid Staff Gwrywaidd
Ystafell Therapi Chwaraeon
Cyfarfodydd
Gweithle Cydweithiol
Ystafell Fideo-gynadledda
Ystafell Fwrdd
Ystafell Gyfarfod
Ystafell Gyfweld
Cyffredinol
Cyfleuster Rhannu Desgiau Myfywyr Ymchwil Ôl-raddedig
Cyntedd
Derbynfa
Gweithle Anffurfiol
Labordy Ymchwil
Llwyfan
Llyfrgell
Lolfa
Mynedfa'r Theatr
Seddi'r Theatr
Stiwdio
Storfa Offer
Ystafell
Ystafell Adnoddau
Ystafell Adnoddau Mathemateg
Ystafell Adnoddau Technegol
Ystafell Amlbwrpas
Ystafell Aros
Ystafell Arsylwi
Ystafell Baratoi Labordy
Ystafell Benthyca Offer Cyfryngau
Ystafell Glanhau Offer
Ystafell y Technegydd
Cyfleusterau Cyhoeddus
Tŷ Bach Anabl
Tŷ Bach Neillryw
Tŷ Bach y Dynion
Tŷ Bach y Merched
Cymorth Myfyrwyr
Canolfan Gyngor
Ystafell Les
Ddiwydiannau Creadigol (Cyffredinol)
Gwagle Creadigol Agored
Labordy Gemau Cyfrifiadurol
Stiwdio Golygu Sain
Ystafell Golygu Cyfryngau
Ystafell Llyncu Sain
Digwyddiadau
Swyddfa Docynnau
Ystafell Chwyddseinydd
Ystafell Gotiau
Ystafell Werdd
Dylunio Goleuo
Digwyddiad Byw a Goleuadau — 'Mini-Rig'
Labordy Opteg
Rig Goleuo (Ciwb)
Stiwdio Dylunio Goleuo
Stiwdio Sain Byw
Ffasiwn
Gweithdy Creu Ffasiwn
Stiwdio Dylunio Ffasiwn
Stiwdio Ffasiwn
Fforensig
Labordy Delweddu Digidol
Labordy Troseddwreg
Labordy Ymchwil Fforensig
Porth Car Tŷ Lleoliadau Trosedd
Ffotograffeg
Stiwdio Ffotograffig
Ystafell Dywyll
Ffydd
Ardal Fyfyrio
Ystafell Gweddio a Fyfyrio y Caplaniaeth
Ystafell Weddi
Ystafell y Caplaniaeth
Gofal Plant
Meithrinfa Gofal Plant
Ystafell Babanod Gofal Plant
Ystafell Bwydo Babanod
Ystafell Crud Gofal Plant
Ystafell Cynllun Chwarae/Staff
Ystafell Gofal Plant
Ystafell Gweithgareddau Gofal Plant
Ystafell Newid Babanod
Ystafell Plant Bach Gofal Plant
Gweinyddol
Ardal Ffeilio
Stordy Archif
Swyddfa
Ystafell Cofnodion Archif
Gwyddoniaeth
Hwb Technoleg Geneteg Foleciwliadd
Labordy Anatomeg/Biomecaneg
Labordy Bioddeunydd
Labordy Cemeg Ffisegol Anorganig
Labordy Cemeg Organig
Labordy Dadansoddi Biolegol Gwastraff a Dŵr Gwastraff
Labordy Dadansoddi Cemegol Gwastraff a Dŵr Gwastraff
Labordy Dadansoddi Offerynnol
Labordy Dadansoddi Offerynnol Uwch
Labordy Fformiwleiddio Deunydd Ynni
Labordy Geowyddoniaeth
Labordy Microbioleg
Labordy Microsgopeg
Labordy NMR
Labordy Offer
Labordy Paratoi Cemegion wedi'u Rheoli
Labordy Paratoi Toddiant
Labordy Profi Deunydd Ynni
Labordy Prosiect Ecoleg
Labordy Ymchwil Dyfrol
Storfa Gemegol
Storfa Gemegol Fewnol
Storfa Gwydrau
Ystafell Baratoi
Ystafell Dadansoddi SEM a Phelydr-X
Ystafell Paratoi Samplau SEM
Ystafell Torri a Chaboli Cerrig
Hyfforddi Athrawon
Labordy Gwyddoniaeth Hyfforddi Athrawon
Ystafell Ddosbarth Cynradd
Hyfforddiant
Ystafell Hyfforddi
Hysbysebu, Dylunio a Darluniad
Stiwdio Bywlunio
Stiwdio Celf
Stiwdio Cipio Delweddau
Stiwdio Ddarlunio
Stiwdio Ddylunio
Stiwdio Diweddu Argraffu
Stiwdio Dylunio Mewnol
Stiwdio Graffeg
Stiwdio Hysbysebu
Ystafell Addysgu Celf
Ystafell Gyflwyno
Isadeiledd Adeilad a Campws
Ardal Trin Gwastraff
Cwpwrdd TG
Cwpwrdd Trydanol
Garej
Glanhawyr
Is-orsaf Drydan
Pibell Codi Sych
Stordy Sbwriel
Storfa Gwrtaith
Swyddfa'r Plymwr
Swyddfa'r Trydanwr
Swyddfa Ddiogelwch
Ystafell argraffu
Ystafell ATM
Ystafell Bost
Ystafell Bost
Ystafell Daflunio
Ystafell Fideo CCTV
Ystafell Gweinydd
Ystafell Gyfathrebu
Ystafell Isadeiledd
Ystafell LAN
Ystafell Mesurydd Nwy
Ystafell Offer Swits
Ystafell Offer Swyddfa
Ystafell Peiriannau
Ystafell Peiriant
Ystafell Swits
Ystafell y Boeler
Ystafell y Pwmp
Lletyau
Ystafell Fyw
Ystafell Wely
Ystafell Ymolchi
Newyddiaduraeth a Cynhyrchu Ffilm/Teledu/Radio
Stiwdio Fideo a Podledu
Stiwdio Golygu Fideo
Stiwdio Radio
Ystafell Ddiweddu a Dybio
Ystafell Gynhyrchu Teledu
Ystafell Newyddiaduraeth Ddarlledu
Ystafell Newyddion Teledu
Ystafell Ôl-gynhyrchu
Peirianneg
Ardal Gwaith Trwm
Ardal Profi Strwythurol
Ardal Strwythurol
Darlithfa Cynnal a Chadw Awyrennau
Gweithdy
Gweithdy Afioneg
Gweithdy Cyfansawdd Budr
Gweithdy Cyfansawdd Glân
Gweithdy Cynnal a Chadw Awyrennau
Gweithdy Peiriannau
Gweithdy Rhybedu
Gweithdy Systemau
Gweithdy Tyrbinau Nwy
Labdory Rheoli ac Offeryniaeth
Labordy Concrid
Labordy Deunyddiau
Labordy Electroneg
Labordy Geodechneg
Labordy Mecaneg
Labordy Mecaneg a Deunydd
Labordy Rheoli, Pŵer ac Ynni Adnewyddadwy
Labordy Rocedeg
Stiwdio Electroneg
Stiwdio NDT
Storfa Cynnal a Chadw Awyrennau
Y Tŷ Gwactod a Chywasgu
Ystafell Addysgu Cynnal a Chadw Awyrennau
Ystafell Addysgu Cynnal a Chadw Awyrennau: Afioneg
Ystafell Dylunio Cyfrifadurol
Ystafell Efelychu Hedfan
Ystafell Newidydd Pŵer
Ystafell Weithio i Staff
Seiberddiogelwch
Labordy Seiberddiogelwch
Labordy Seiberfforensig
Labordy Ymchwil Seiberddiogelwch
Labordy Ymchwil Seiberfforensig
Seicoleg ac Astudiaethau Therapiwtig
Labordy Cysgu
Labordy Seicoleg
Ystafell Gwnsela
Ystafell Therapi Celf
Ystafell Therapi Cerddoriaeth
Ystafell Therapi Chwarae a Theulu
Ystafell Un-i-Un
Triniaeth Feddygol
Ystafell Cymorth Cyntaf
Ystafell Therapi
Ystafell Ymgynghori Meddygol
Y Gwyddorau Iechyd
Labordy Cyfansoddiad y Corff
Labordy Ffisioleg Ymarfer
Labordy Sgiliau Clinigol
Labordy Techneg Ceiropracteg
Ystafell Adfer
Ystafell Archwiliad, Asesiad Meddygol a Diagnostig
Ystafell Archwiliad, Asesiad Meddygol a Diagnostig
Ystafell Driniaeth Ceiropracteg
Ystafell Efelychu Gofal Critigol
Ystafell Efelychu Gofal Mamolaeth
Ystafell Efelychu Gofal Pediatrig
Ystafell Efelychu Nyrsio Cymunedol
Ystafell Efelychu Uned Achosion Brys
Ystafell Hyfforddi Pelydr-X
Ystafell Pelydr-X
Ystafell Practis Clinigol
Ystafell Reoli Cyflwyno Achos Meti
Ystafell Reoli Efelychu Clinigol