Campws Casnewydd

Cyffyrddwch neu rholiwch dros yr adeiladau yn y map isod i weld campws Casnewydd. Fel arall, ceir rhestr o’r holl adeiladau a’r meysydd parcio isod.

Adeilad Cod/Codau Ystafell
City Campus CC

Adeiladau nad ydynt yn rhan o BDC

Nid yw'r adeiladau yma ar gampws Casnewydd yn eiddo i Brifysgol De Cymru nac yn cael eu rheoli ganddi. O dro i dro, caiff rhan o adeilad neu'r adeilad cyfan ei logi ar gyfer digwyddiadau penodol.

Adeilad Cod/Codau Ystafell
Glan Yr Afon RF

Parcio

Nifer cyfyngedig o lefydd parcio sydd ar y campws hwn. Hyd yn oed os oes cyfleuster parcio ar gael ar y campws yma, ni allwn warantu y bydd lle ar gael i chi.

Caiff rhai o'r meysydd parcio yma eu rheoli gan gwmnïau allanol sy'n annibynnol ar y Brifysgol, er ei bod yn bosib y byddan nhw'n cynnig gwasanaethau ffafriol i fyfyrwyr a staff.

Maes Parcio Gweithredwr Llefydd safonol Llefydd anabl Cyfyngiadau Math o barcio
Campws y Ddinas Ymwelwyr ac Anabl PDC 9 6 Ymwelwyr a Anabl
Canolfan Kingsway Kingsway Centre 1050 33 Masnachol
Friars Walk Friars Walk 330 20 Masnachol