Campws Is Glyn-taf

Cyffyrddwch neu rholiwch dros yr adeiladau yn y map isod i weld campws Is Glyn-taf. Fel arall, ceir rhestr o’r holl adeiladau a’r meysydd parcio isod.

Adeilad Cod/Codau Ystafell
Aneurin Bevan AB
Anzani House AH
Elaine Morgan EM
Llyfrgell a Chanolfan y Myfyrwyr Glyn-taf L
Tramsheds TS

Parcio

Nifer cyfyngedig o lefydd parcio sydd ar y campws hwn. Hyd yn oed os oes cyfleuster parcio ar gael ar y campws yma, ni allwn warantu y bydd lle ar gael i chi.

Maes Parcio Gweithredwr Llefydd safonol Llefydd anabl Cyfyngiadau Math o barcio
Gorlif Glyn-taf Isaf PDC 350 0 Staff, Myfyrwyr, a Ymwelwyr
Is Glyn-taf Anabl PDC 0 19 Deiliaid tocyn parcio anabl yn unig Anabl
Prif Faes Parcio Glyn-taf Isaf PDC 339 0 Staff, Myfyrwyr, a Ymwelwyr
Tŷ Anzani PDC 8 2 Ymwelwyr a Anabl