Atrium, Caerdydd

CF24 2FN

Hygyrchedd y campws: mae campws Caerdydd yn gwbl wastad ac yn gwbl hygyrch.

Llawr Gwaelod
Enw Math o ystafell Llun 360° Capasiti
CAA001 Swyddfa
CAA001A Derbynfa
CAA001B Swyddfa
CAA002 Swyddfa
CAA003 Swyddfa Ddiogelwch
CAA004 Ystafell Newid
CAA005 Ystafell Newid
CAA006 Storfa'r Gegin
CAA007 Llyfrgell a Chanolfan y Myfyrwyr — Llyfrgell
CAA008 Canolfan Gyngor & Derbynfa
CAA009 Storfa Offer
CAA010 Swyddfa
CAA011 Ystafell Gyfarfod
CAA012 Ystafell Gyfarfod
CAA013 Ystafell Gyfarfod
CAA014 Ystafell Gyfarfod
CAA015 Ystafell Gyfarfod
CAA016 Ystafell Gyfarfod
CAA017 Ystafell Astudio'n Dawel
CAA018 Gwasanaethau Dysgu — Swyddfa
CAA019 Ystafell Gyfathrebu
CAA040 Ystafell
CAA041 Ystafell
CAAZ01 Y Stryd — Ardal Dysgu Cymdeithasol
CAB001 Café @ Atrium — Caffi
CAB002 Cegin
CAB002A Swyddfa
CAB002B Storfa Offer
CAB002C Cyntedd
CAB003 Storfa Offer
CAB004 Theatr/Sinema & Darlithfa 160
CAB005 Ardal Dysgu Cymdeithasol
CAB007 Tŷ Bach y Dynion
CAB008 Tŷ Bach Anabl
CAB009 Glanhawyr
CAB010 Tŷ Bach y Merched
CAB011 Ystafell Swits
CAB012 Ystafell Peiriannau
CAB013 Stidwio Teledu — Ystafell Gynhyrchu Teledu 20
CAB013A Ystafell Llyncu Sain
CAB013B Storfa Offer
CAC001 Tŷ Bach y Merched
CAC002 Tŷ Bach Anabl
CAC003 Tŷ Bach y Dynion
CAC004 Glanhawyr
CAC005 Storfa Offer
CAC006 Ystafell
CAC007 Cegin
CAC007A Swyddfa
CAC008 Storfa'r Gegin
CAC009 Storfa Offer
CAD001 Stiwdio Dylunio Setiau Ffilm a Theledu 27
CAD001A Storfa Offer
CAD002 Stiwdio Dylunio Setiau Ffilm a Theledu 35
CAD003 Swyddfa
CAD004 Swyddfa
CAD005 Ystafell Benthyca Offer Cyfryngau
CAD006 Stiwdio Ddawns 32
CAD007 Gweithdy Gwneud 25
CAD008 Ystafell Creu Modelau Animeiddio 12
CAD009 Gweithdy Gwneud 25
CAD011 Ystafell Newid Merched
CAD012 Tŷ Bach Neillryw
CAD013 Tŷ Bach Neillryw
CAD014 Glanhawyr
CAD015 Tŷ Bach Anabl
CAZ20 Ystafell Newidydd Pŵer
CAZ22 Ystafell Offer Swits
CAZ23 Ystafell Mesurydd Nwy
Llawr Cyntaf
Enw Math o ystafell Llun 360° Capasiti
CAA100 Tŷ Bach Anabl
CAA101 Stiwdio Golygu Fideo 26
CAA102 Stiwdio Golygu Sain 20
CAA104 Stiwdio Golygu Sain 26
CAA105 Tŷ Bach y Dynion
CAA105A Cegin
CAA106 Tŷ Bach y Merched
CAA107 Stiwdio Golygu Sain 20
CAA109 Labordy Cyfrifiadurol 20
CAA110 Stiwdio Electroneg 20
CAA111 Gweithdy
CAA112 Labordy Gemau Cyfrifiadurol 30
CAA113 Ystafell Gyfathrebu
CAA115 Labordy Gemau Cyfrifiadurol 30
CAA117 Swyddfa
CAA118 Swyddfa
CAA118A Fferm Rendro & Ystafell argraffu 2
CAA118B Fferm Rendro 2
CAA118C Labordy Cyfrifiadurol
CAA119 Labordy Gemau Cyfrifiadurol 25
CAA120 Ystafell Gyfathrebu
CAA121 Swyddfa
CAA122 Ystafell Ddiweddu a Dybio & Labordy Cyfrifiadurol 4
CAA123 Labordy Gemau Cyfrifiadurol 25
CAA130 Ystafell
CAA131 Ystafell
CAB101 Cwpwrdd Dillad
CAB102 Ystafell Wisgo
CAB103 Ystafell Wisgo
CAB104 Ystafell Rheoli Perfformio/Recordio
CAB104A Ystafell
CAB105 Storfa Offer
CAB106 Ystafell
CAB107 Swyddfa
CAB108 Tŷ Bach y Dynion
CAB109 Tŷ Bach y Merched
CAB110 Glanhawyr
CAB111 Tŷ Bach Anabl
CAB112 Ystafell Rheoli Perfformio/Recordio
CAB112A Ystafell Llyncu Sain
CAB112B Storfa Offer
CAB112C Storfa Offer
CAC100 Bar Zen — Bar Undeb y Myfyrwyr
CAC102 Swyddfa
CAC103 Y Ffatri Syniadau — Ystafell
CAC104 Siop Undeb y Myfyrwyr — Siop
CAC105 Bar Undeb y Myfyrwyr
CAC106 Tŷ Bach y Dynion
CAC107 Cegin
CAC108 Tŷ Bach Anabl
CAC109 Ystafell Gyfathrebu
CAC110 Glanhawyr
CAC111 Storfa'r Gegin
CAC112 Tŷ Bach y Merched
CAC113 Ystafell Peiriannau
CAD101 Ystafell Gyflwyno 30
CAD102 Cegin
CAD103 Stiwdio Dylunio Mewnol 32
CAD104 Stiwdio Dylunio Mewnol 25
CAD105 Stiwdio Ddylunio 24
CAD106 Swyddfa
CAD107 Stiwdio Ddawns 32
CAD108 Swyddfa
CAD109 Stiwdio Ymarfer Dramâu 32
CAD110 Swyddfa
CAD111 Stiwdio Ymarfer Dramâu 32
CAD112 Ystafell Newid Dynion
CAD113 Tŷ Bach Neillryw
CAD114 Tŷ Bach Neillryw
CAD115 Tŷ Bach Anabl
Ail Lawr
Enw Math o ystafell Llun 360° Capasiti
CAA200 Tŷ Bach Anabl
CAA201 Swyddfa
CAA202 Labordy Cyfrifiadurol 30
CAA203 Labordy Cyfrifiadurol 30
CAA204 Labordy Cyfrifiadurol & Ystafell Addysgu 25
CAA205 Tŷ Bach y Dynion
CAA205A Cegin
CAA206 Tŷ Bach y Merched
CAA207 Ystafell Dywyll 14
CAA208 Ystafell Dywyll
CAA211 Stiwdio Golygu Sain 20
CAA212 Storfa Ffotograffiaeth — Storfa Offer
CAA214 Stiwdio Golygu Fideo 32
CAA215 Ystafell Newyddion Teledu 6
CAA216 Ystafell Newyddiaduraeth Ddarlledu 21
CAA217 Storfa Offer
CAA218 Ystafell Newyddiaduraeth Ddarlledu 24
CAA219 Swyddfa
CAA220 Swyddfa
CAA221 Swyddfa
CAA222 Swyddfa
CAA223 Swyddfa
CAA224 Stiwdio Golygu Fideo 20
CAA225 Swyddfa
CAA226 Ystafell Gyfathrebu
CAA227 Ystafell Ddiweddu a Dybio 4
CAA228 Ystafell Golygu Cyfryngau 30
CAA240 Ystafell
CAA241 Ystafell
CAB201 Ystafell Ymarfer/Cerddoriaeth Fyw 17
CAB201A Ystafell Llyncu Sain
CAB201B Ystafell Rheoli Perfformio/Recordio 17
CAB202 Ystafell Rheoli Perfformio/Recordio 17
CAB203 Ystafell Ymarfer/Cerddoriaeth Fyw 17
CAB203A Ystafell Llyncu Sain
CAB204 Stiwdio Stephen Perry — Ystafell Rheoli Perfformio/Recordio 17
CAB205 Theatr/Sinema & Darlithfa 134
CAB206 Swyddfa
CAB207 Ystafell Ymarfer 8
CAB208 Swyddfa
CAB209 Storfa Offer
CAB210 Ystafell Ymarfer 8
CAB211 Ystafell Casglu a Dychwelyd Offer Cerdd
CAB212 Tŷ Bach y Dynion
CAB213 Tŷ Bach Anabl
CAB214 Glanhawyr
CAB215 Tŷ Bach y Merched
CAB216 Ystafell Gyfathrebu
CAB216A Swyddfa
CAB218 Stiwdio Ymarfer Theatr 25
CAB218A Ystafell Llyncu Sain
CAB218B Storfa Offer
CAB218C Storfa Offer
CAD201 Stiwdio Ddarlunio 34
CAD201A Storfa Offer
CAD202 Stiwdio Ddarlunio 38
CAD203 Stiwdio Diweddu Argraffu 22
CAD204 Gwagle Creadigol Agored
CAD205 Stiwdio Cipio Delweddau 19
CAD206 Stiwdio Ffotograffig 22
CAD207 Swyddfa
CAD208 Stiwdio Ffotograffig 25
CAD209 Swyddfa
CAD210 Stiwdio Bywlunio 29
CAD210A Storfa Offer & Ystafell Newid
CAD211 Tŷ Bach Neillryw & Tŷ Bach Anabl
Trydydd Llawr
Enw Math o ystafell Llun 360° Capasiti
CAA300 Tŷ Bach Anabl
CAA301 Stiwdio Animeiddio Cyfrifiadurol 27
CAA302 Ystafell Cipio Symudiadau 27
CAA303 Stiwdio Animeiddio Cyfrifiadurol & Ystafell Addysgu 35
CAA304A Tŷ Bach Neillryw
CAA304B Tŷ Bach Neillryw
CAA304C Tŷ Bach Anabl
CAA305A Tŷ Bach Neillryw
CAA305B Tŷ Bach Neillryw
CAA305C Tŷ Bach Anabl
CAA306 Stiwdio Cipio Stop Symud 6
CAA307 Stiwdio Graffeg Symudol ac Effeithiau Gweledol 40
CAA308 Storfa Offer
CAA309 Storfa Offer
CAA310 Storfa Offer
CAA312 Swyddfa
CAA313 Stiwdio Cipio Sgrin Werdd 20
CAA313A Ystafell Gyfathrebu
CAA314 Stiwdio Ddarlunio 30
CAA315 Swyddfa
CAA316 Stiwdio Graffeg Symudol ac Effeithiau Gweledol 27
CAA317 Stiwdio Animeiddio ac Effeithiau Gweledol 25
CAA318 Swyddfa
CAA319 Ystafell Gyfathrebu
CAA320 Stiwdio Cipio Stop Symud 2
CAA321 Stiwdio Animeiddio 25
CAA330 Ystafell
CAA331 Ystafell
CAB301 Ystafell Cerddoriaeth Fyw 17
CAB301A Ystafell Llyncu Sain
CAB301B Ystafell Rheoli Perfformio/Recordio 17
CAB302 Ystafell Rheoli Perfformio/Recordio 17
CAB303 Ystafell Cerddoriaeth Fyw 17
CAB303A Ystafell Llyncu Sain
CAB304 Stiwdio Gus Dudgeon — Ystafell Rheoli Perfformio/Recordio 17
CAB305 Ystafell 4
CAB305A Ystafell Rheoli Perfformio/Recordio 4
CAB306 Ystafell Gweddio a Fyfyrio y Caplaniaeth
CAB307 Ystafell 4
CAB308 Stiwdio Dragon Radio — Stiwdio Radio 4
CAB309 Tŷ Bach y Dynion
CAB310 Tŷ Bach Anabl
CAB311 Glanhawyr
CAB312 Tŷ Bach y Merched
CAB313 Ystafell Rheoli Perfformio/Recordio 10
CAB313A Ystafell Ffrydio Byw — Stiwdio Radio 10
CAB313B Stiwdio Radio 6
CAB314 Ystafell Podlediad Byw — Ystafell Rheoli Perfformio/Recordio 10
CAB314A Ystafell Llyncu Sain
CAB314B Ystafell Adnoddau Technegol
CAB314C Storfa Offer
CAD301 Stiwdio Graffeg 32
CAD301A Cegin
CAD302 Stiwdio Graffeg 52
CAD303 Swyddfa
CAD304 Gwagle Creadigol Agored
CAD305 Stiwdio Ddylunio 48
CAD306 Stiwdio Hysbysebu 64
CAD307 Swyddfa
CAD308 Ystafell Addysgu 36
CAD309 Swyddfa
CAD310 Tŷ Bach Neillryw & Tŷ Bach Anabl
Pedwerydd Llawr
Enw Math o ystafell Llun 360° Capasiti
CAA400 Ystafell
CAA401 Swyddfa
CAA401A Cegin
CAA402 Swyddfa
CAA403 Swyddfa
CAA403A Swyddfa
CAA404A Tŷ Bach Neillryw
CAA404B Tŷ Bach Neillryw
CAA404C Tŷ Bach Anabl
CAA405A Tŷ Bach Neillryw
CAA405B Tŷ Bach Neillryw
CAA405C Tŷ Bach Anabl
CAA406 Swyddfa
CAA407 Swyddfa
CAA408 Swyddfa
CAA409 Swyddfa
CAA410 Stiwdio Ffasiwn 10
CAA411 Stiwdio Ffasiwn
CAA412 Stiwdio Ffasiwn 25
CAA413 Stiwdio Ffasiwn 25
CAA414 Stiwdio Ffasiwn 55
CAA415 Ystafell argraffu
CAA415A Storfa Offer
CAA417 Swyddfa
CAA419 Ystafell Gyfarfod 20
CAA420 Ystafell Gyfathrebu
CAA421 Ystafell Bost
CAA422 Ystafell Gyfarfod
CAA440 Ystafell
CAA441 Ystafell
CAB401 Ystafell Ymarfer/Cerddoriaeth Fyw 17
CAB401A Ystafell Llyncu Sain
CAB401B Ystafell Foley — Ystafell Ymarfer 17
CAB402 Ystafell Rheoli Perfformio/Recordio 17
CAB403 Ystafell Zen — Ystafell Ymarfer 50
CAB404 Labordy Syntheseiddydd — Ystafell Ymarfer 4
CAB405 Ystafell Ymarfer 8
CAB406 Ystafell Ymarfer 4
CAB407 Ystafell Ymarfer 4
CAB408 Ystafell Ymarfer 4
CAB409 Ystafell Ymarfer 8
CAB410 Tŷ Bach y Dynion
CAB411 Tŷ Bach Anabl
CAB412 Glanhawyr
CAB413 Tŷ Bach y Merched
CAB414 Stiwdio Ymarfer Theatr 25
CAB414A Ystafell Llyncu Sain
CAB414B Storfa Offer
CAB414C Storfa Offer
CAD401 Stiwdio Dylunio Ffasiwn 46
CAD401A Cegin
CAD402 Stiwdio Dylunio Ffasiwn 29
CAD403 Gwagle Creadigol Agored
CAD404 Swyddfa
CAD405 Gweithdy Creu Ffasiwn 42
CAD406 Swyddfa
CAD407 Storfa Offer
CAD408 Tŷ Bach Neillryw & Tŷ Bach Anabl