Campws Caerdydd

Cyffyrddwch neu rholiwch dros yr adeiladau yn y map isod i weld campws Caerdydd. Fel arall, ceir rhestr o’r holl adeiladau a’r meysydd parcio isod.

Adeilad Cod/Codau Ystafell
Atrium A, B, C, D
Stiwdio Atrium S

Adeiladau nad ydynt yn rhan o BDC

Nid yw'r adeiladau yma ar gampws Caerdydd yn eiddo i Brifysgol De Cymru nac yn cael eu rheoli ganddi. O dro i dro, caiff rhan o adeilad neu'r adeilad cyfan ei logi ar gyfer digwyddiadau penodol.

Adeilad Cod/Codau Ystafell
Neuadd Dewi Sant SD

Parcio

Nifer cyfyngedig o lefydd parcio sydd ar y campws hwn. Hyd yn oed os oes cyfleuster parcio ar gael ar y campws yma, ni allwn warantu y bydd lle ar gael i chi.

Caiff rhai o'r meysydd parcio yma eu rheoli gan gwmnïau allanol sy'n annibynnol ar y Brifysgol, er ei bod yn bosib y byddan nhw'n cynnig gwasanaethau ffafriol i fyfyrwyr a staff.

Maes Parcio Gweithredwr Llefydd safonol Llefydd anabl Cyfyngiadau Math o barcio
Adam Street NCP 477 23 Masnachol
Atrium PDC 60 5 Deiliaid tocyn parcio staff yn unig Staff, Ymwelwyr, a Anabl
Canolfan Siopa Capitol Capitol 388 20 Masnachol
Dewi Sant Dewi Sant 2568 0 Masnachol
Heol Knox NCP 727 20 Masnachol
John Lewis Dewi Sant 550 0 Masnachol
Pellet Street NCP 292 8 Masnachol