Maes Parcio Pellet Street

CF10 4FD

  • Mae hwn yn faes parcio masnachol sy'n cael ei reoli gan NCP.
  • 292 o lefydd safonol.
  • 8 o lefydd anabl.
  • Mae gwybodaeth fanwl am oriau agor a chostau'r maes parcio ar gael yn online.
  • Mae modd archebu llefydd yn y maes parcio yma o flaen llaw. Mae gwybodaeth am archebu ar gael yma ar-lein.