Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

CF10 1AH

Nid yw'r adeilad yma yn eiddo i Brifysgol De Cymru nac yn cael ei reoli ganddi. O dro i dro, caiff rhan o'r adeilad neu'r adeilad cyfan ei logi ar gyfer digwyddiadau penodol.

Hygyrchedd y campws: mae campws Caerdydd yn gwbl wastad ac yn gwbl hygyrch.

Lefel 0
Enw Math o ystafell Llun 360° Capasiti
CASDG001 Cyntedd y Fynedfa — Cyntedd
CASDG003 Swyddfa Docynnau
Lefel 1
Enw Math o ystafell Llun 360° Capasiti
CASD1001 Cyntedd — Cyntedd
Lefel 4
Enw Math o ystafell Llun 360° Capasiti
CASD4031 Lolfa Goffi — Caffi
CASD4033 Tŷ Bach Anabl