Maes Parcio Atrium

CF24 2FN

  • Mae hwn yn faes parcio ar gyfer Staff, Ymwelwyr, a Anabl gan PDC.
  • 60 o lefydd safonol.
  • 5 o lefydd anabl.
  • Mae gwybodaeth fanwl am oriau agor a chostau'r maes parcio ar gael yn online.
  • Maes parcio sydd ar gael i staff a deiliaid tocyn parcio anabl yn unig yw hwn.
  • All visitors: after passing through the barriers and park your car, you must then report immediately to reception