Pori drwy'r campysau

Os nad ydych chi'n gwybod y rhif ystafell penodol, gallwch hefyd bori drwy'r campysau i'ch helpu i ddod o hyd i'r ystafell rydych chi'n chwilio amdani:

Enw'r Campws Cod yr Ystafell
Caerdydd CA
Casnewydd NC
Glyn-taf Uchaf GT
Is Glyn-taf GT
Parc Busnes William Price, Trefforest WP
Parc Chwaraeon PDC SP
Trefforest TR, AT

Mathau o Ystafelloedd

Mae 319 math gwahanol o ystafelloedd i'w cael ar ein campysau. Mae rhestr lawn o'r mathau o ystafelloedd ar gael i'ch helpu i ddod o hyd i'r ystafell rydych chi'n chwilio amdani.

Rhifo ystafelloedd yn PDC

Mae gan Brifysgol De Cymru ddwy system ychydig yn wahanol i rifo'i hystafelloedd. Rydyn ni wedi cynhyrchu ffeithlun i'ch helpu chi i'w deall:

Esboniad o'r systemau rhifo sy'n cael eu defnyddio ym Mhrifysgol De Cymru